Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Piridin Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bir azot ve beş karbondan meydana gelmiş bir organik hetorosiklik bileşik

İğneleyici, kötü bir kokusu vardır. Kaynama noktası 115,2-115,3°C, yoğunluğu 0,98272 g/cm3 ve kırılma indisi 20°C’de 1.55092’dir. Pridin organik çözücüler ve su ile karışır. Susuz pridin elde etmek için önce baryum oksitle sonra da kalsiyum hidrür veya fosfor pentoksitle muamele edilir. Piridin tersiyer bir amin olup 25°C’de pKa 5.17’dir. Isıya, baz ve aside karşı kararlıdır. Piridin, bir reaksiyon ortamı, bir bazik katalizör, asit bağlayıcı, organik ve anorganik bileşikler için çözücü olarak kullanılır. 

Elde edilişi: Taşkömürü katranında bulunan piridin bugün, amonyak ve asetilenden elde edilmektedir. Ayrıca pentametilendiamin klorhidratın ısıtılmasıyla elde edilen piperidinden 300°C’de sülfat asidinin katalitik etkisiyle hidrojen çıkarılmasından piridin elde edilir. 

Endüstride ve kimya laboratuvarlarında kullanılışlı bir çözücüdür. Piridin birçok maddenin başlangıç maddesi olması bakımından önemlidir. Piridin türevlerinin birçoğu ilaç sanayiinde kullanılan alkaloittir.

Mesela; piridin türevlerinden nikotinamid bir B vitamini; nikotin asit dietilamid, kalbi kuvvetlendirici ilaç; piridoksin B6 vitamini olarak kullanılır. İzonikotin asit hidrazid, tüberküloz tedavisinde kullanılır.


Piridin Resimleri

Piridin Sunumları

Piridin Soru & Cevap

 • 4

  8 ay önce

  Soru : peki piridinin şifresi ne ???

  8 ay önce
  ben bu sitede yeniyimde bana yardımcı olurmusun
 • 0

  8 ay önce

  Soru : BİLEŞKE KUVETİ EN FAZLA 14N EN AZ 2N OLANKUVETLERDEN BÜYÜK OLAN KAÇ N DUR?
  BİLEŞKE KUVETİ EN FAZLA 14N EN AZ 2N OLANKUVETLERDEN BÜYÜK OLAN KAÇ N DUR?

Piridin Ek Bilgileri

 • 4
  8 ay önce

  Alm. Pyridine (f), Fr. Pyridine (f), İng. Pyridine. Bir azot ve beş karbondan meydana gelmiş bir organik hetorosiklik bileşik.

  Özellikleri: Formülü;

  olup nem çekicidir. İğneleyici, kötü bir kokusu vardır. Kaynama noktası 115,2-115,3°C, yoğunluğu 0,98272 g/cm3 ve kırılma indisi 20°C’de 1.55092’dir. Pridin organik çözücüler ve su ile karışır. Susuz pridin elde etmek için önce baryum oksitle sonra da kalsiyum hidrür veya fosfor pentoksitle muâmele edilir. Piridin tersiyer bir amin olup 25°C’de pKa 5.17’dir. Isıya, baz ve aside karşı kararlıdır. Piridin, bir reaksiyon ortamı, bir bazik katalizör, asit bağlayıcı, organik ve anorganik bileşikler için çözücü olarak kullanılır.

  Elde edilişi: Taşkömürü katranında bulunan piridin bugün, amonyak ve asetilenden elde edilmektedir. Ayrıca pentametilendiamin klorhidratın ısıtılmasıyla elde edilen piperidinden 300°C’de sülfat asidinin katalitik etkisiyle hidrojen çıkarılmasından piridin elde edilir.

  Endüstride ve kimyâ laboratuvarlarında kullanılışlı bir çözücüdür. Piridin birçok maddenin başlangıç maddesi olması bakımından önemlidir. Piridin türevlerinin birçoğu ilâç sanâyiinde kullanılan alkaloittir. Meselâ; piridin türevlerinden nikotinamid bir B vitamini; nikotin asit dietilamid, kalbi kuvvetlendirici ilâç; piridoksin B6 vitamini olarak kullanılır. İzonikotin asit hidrazid, tüberküloz tedâvisinde kullanılır.


  Piridin
  Bir azot ve beş karbondan meydana gelmiş bir organik hetorosiklik bileşik.   Piridin


  Bir azot ve beş karbondan meydana gelmiş bir organik hetorosiklik bileşik. 

  İğneleyici, kötü bir kokusu vardır. Kaynama noktası 115,2-115,3°C, yoğunluğu 0,98272 g/cm3 ve kırılma indisi 20°C’de 1.55092’dir. Pridin organik çözücüler ve su ile karışır. Susuz pridin elde etmek için önce baryum oksitle sonra da kalsiyum hidrür veya fosfor pentoksitle muamele edilir. Piridin tersiyer bir amin olup 25°C’de pKa 5.17’dir. Isıya, baz ve aside karşı kararlıdır. Piridin, bir reaksiyon ortamı, bir bazik katalizör, asit bağlayıcı, organik ve anorganik bileşikler için çözücü olarak kullanılır. 

  Elde edilişi: Taşkömürü katranında bulunan piridin bugün, amonyak ve asetilenden elde edilmektedir. Ayrıca pentametilendiamin klorhidratın ısıtılmasıyla elde edilen piperidinden 300°C’de sülfat asidinin katalitik etkisiyle hidrojen çıkarılmasından piridin elde edilir. 

  Endüstride ve kimya laboratuvarlarında kullanılışlı bir çözücüdür. Piridin birçok maddenin başlangıç maddesi olması bakımından önemlidir. Piridin türevlerinin birçoğu ilaç sanayiinde kullanılan alkaloittir. Mesela; piridin türevlerinden nikotinamid bir B vitamini; nikotin asit dietilamid, kalbi kuvvetlendirici ilaç; piridoksin B6 vitamini olarak kullanılır. İzonikotin asit hidrazid, tüberküloz tedavisinde kullanılır. 
   

  Piridin nedir  Piridin nedir , Piridin hakkında bilgiler
  PİRİDİN
  azotlu heterosiklik baz; Andersen tarafından, kemik yağında (Dippel yağı) bulunmuştur.
  — ANSİKL. Piridin, taşkömür, bataklık kömürü ve şist katranlarında, nikotin ile sinkonin’in ayrışma ürünlerinde bulunur. Taşkömür katranının hafif kısımlarından, sülfürik asit yardımıyle diğer bazlarla birlikte ayrılır. Serbest kalan piridin damıtma yoluyle arıtılır. Piridin, kendine has kuvvetli bir kokusu olan akışkan bir sıvıdır; suda çözünür, 114,5°C’ta kaynar. Yapısı benzenin yapısına benzer, fakat bir CH grubunun yerini bir azot atomu almıştır. Şekil A’daki gibi bir Kekule formülüyle gösterilebilir; ancak, bu formül de Kekule’nin benzen formülü gibi tenkit edilmiştir. Şekil B’deki gibi uzlaşmalı bir formülle de gösterilebilen piridin’in bu formülündeki ir harfi (piridinin baş harfi) ile benzen formülündeki <p harfinin anlamları aymdır. Bununla beraber, bu yapı, piridinin suda çok fazla çözünmesini pek iyi açıklamaz; çünkü bu yapıya sadece derişik potasyum hidroksit etkiyebilir; bu yüzden polarlaşmış yapıyı kabul etmek daha doğrudur. Piridin, yükselt-gen maddeler karşısında benzenden daha dayanıklıdır; buna karşılık, katalitik, hattâ kimyasal yolla (sodyum ve su) benzenden çok daha kolaylıkla hidrojenlenir ve ara ürün vermeden piperidin’e dönüşür. Piridin çekirdeği hemen her zaman fj konumunda ornatılır (halojenlerin etkisi, nitrolama). Fakat, sodyum amidürün NH2 grubu a konumunda çekirdeğe yerleşir.
  Piridin oldukça zayıf bir bazdır, bununla birlikte piridinyum tuzları denen tuzları verir; ayrıca birçok karmaşık meydana geti-
  — Eczc. 4-5 gr’lık dozlarda, bir kap içine dökülen piridin, astım krizlerine karşı inhalasyon şeklinde kullanılır. Etkisi her zaman aynı değildir ve çok çabuk alışkanlık yaratır. (L)

  Kimya'da terim anlamı:
  Formülü C5H5N, k.n.115,5 °C olan mineral asitler ve alkil halajenürlerle birlikte kuarterner amonyum tuzlarıyla kararlı tuzları oluşturan suyla karışan, bazik özellikte (pKa=5,18),altı üyeli azot içeren heterohalkalı ,zehirli ve kötü kokulu sıvı halde bir bileşik.

   


  Piridin kısaca anlamı, tanımı


  Piri : Küçük çivi. Küçük köpek. Kastamonu ilinde, Çatalzeytin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer
  Piridin koenzim : Piridin nükleotit.
  Piridin nükleotit : Piridin halkasına sahip nikotinamidi içeren NAD veya NADP koenzimi, piridin koenzim.
  Ranson piridin gümüş boyası : Sinir hücreleriyle uzantılarını ortaya koymak için kullanılan histolojik boyama yöntemi.
  Vinil piridin : Formülü C5H4NCH=CH2, yoğunluğu 0,9746 g/mL, reçineleşmeyle yaklaşık 159 °C'da kaynayan, suda %2,5'e kadar çözünen, seyreltik asitlerde, hidrokarbonlarda, alkollerde, ketonlarda, esterlerde çözünen, elastomerlerde, eczacılıkta, butadien-stirenle kopolimerleşmesinde ve lastik şerit bağlayıcısı olarak lateks halinde kullanılan, ticari malzemede inhibitör içeren, yanıcı, renksiz sıvı bir madde.
  Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.
  Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.
  Kararlı : Kesin karar vermiş olan. Dengeli. Kararında direnen, kararını değiştirmeyen.
  Amonyum : Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).
  Zehirli : Zehri olan. Zararlı (duygu, düşünce vb.).
  Mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.
  Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.
  Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
  Kokulu : Kokusu olan.
  Formül : Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.
  Hetero : Yunanca diğer anlamına gelen ön ek. Farklılığı veya benzemezliği ifade eden Latince bir ön ek.
  Alkil : Alkol kökü.
  Tuzla : Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler. Tuzlak.
  İçere : İçeri.
  Zehir : Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem. Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı.

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Piridin
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin